SORU CEVAP

 • 3 YILLIK SÜRE DOLMADAN AYRILMAK MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?

  3 YILLIK SÜRE DOLMADAN AYRILMAK MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?

  Hayat Sigortaları Genel Şartları’nın C.1 maddesine göre aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça üç yıl geçmeden sigorta ettiren sigortadan cayar veya taahhüdüne uymazsa poliçe iptal edilir ve verdiği primi veya bedeli sigortacıdan talep edemez.

 • 3. ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASI NEDİR?

  3. ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASI NEDİR?

  Meydana gelebilecek bir olay neticesinde; 3. şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması, 3. şahıslara ait mallarda zarar ve ziyanlar meydana gelmesi sonucunda sigortalının sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkilerinden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerini temin eder.

 • 5 KATLI BİR BİNA FAKAT TAPUDA ARSA GÖRÜNÜYOR. DASK POLİÇESİ DÜZENLENİR Mİ? DÜZENLENİRSE M2’Sİ NEYE İSTİNADEN ALINIR?

  5 KATLI BİR BİNA FAKAT TAPUDA ARSA GÖRÜNÜYOR. DASK POLİÇESİ DÜZENLENİR Mİ? DÜZENLENİRSE M2’Sİ NEYE İSTİNADEN ALINIR?

  5 katlı bir binanın sadece arsa tapusu var ise her bir zorunlu deprem poliçesi düzenlenebilir. Ancak m2’si için ya sigortalı beyanı ya da bir projesi var ise projesindeki bilgiler esas alınmalıdır.

 • AÇIK KAMYON YA DA VAGONLAR İLE YAPILAN TAŞIMALARA GENİŞ TEMİNAT

  AÇIK KAMYON YA DA VAGONLAR İLE YAPILAN TAŞIMALARA GENİŞ TEMİNAT

  Hayır. Bu şekilde yapılan taşımalar için ancak kamyon ya da demiryolu klozu verilebilir; daha geniş bir teminatla sigortalanamaz. Ancak açık kasa kamyonla taşınan ağır ve havaleli yükler ( örneğin iş makineleri, trafolar, santral malzemeleri vb. ) için geniş teminat verilebilir.

 • AKARYAKIT PAKET POLİÇELERİNDE POMPALARIN BEDELLERİ E.C’YE Mİ YOKSA M.K’YA MI İLAVE EDİLECEK?

  AKARYAKIT PAKET POLİÇELERİNDE POMPALARIN BEDELLERİ E.C’YE Mİ YOKSA M.K’YA MI İLAVE EDİLECEK?

   “Makine tesisat yangın” teminatı seçilerek yangın ve diğer risklere karşı teminat altına alınacaktır. EC ve MK teminatlarına bu cihazların değerinin ayrıca yazılması, yangın ve ek teminatlar dışında EC ve MK genel şartlarında bahsi geçen yangın ve ek teminatlarının dışındaki rizikolara karşı da (kırılma, arıza) teminat alınmış olacaktır.

 • ARAÇ GAYRİ RESMİ SATIŞ GÖRMÜŞ SİGORTA ETTİRENE GÖRE Mİ İNDİRİM VERİLECEK YOKSA SİGORTALIYA GÖRE Mİ?

  ARAÇ GAYRİ RESMİ SATIŞ GÖRMÜŞ SİGORTA ETTİRENE GÖRE Mİ İNDİRİM VERİLECEK YOKSA SİGORTALIYA GÖRE Mİ?

  Araç satılmış ve yeni talep eden kişi Sigorta Ettiren, ruhsat sahibi ise Sigortalı olarak poliçeye yazılmalıdır. Bu poliçede tüm indirim hakları Sigorta Ettirene uygunlugu aranacak sadece Ruhsat Sahibi Doğum yılı sorusu ruhsat sahibi için cevaplanacaktır.

 • ARAÇ SİGORTA BEDELİNİ SİSTEM FİYATINDAN NE KADAR DÜŞERSEM EKSİK SİGORTAYA GİRMEZ?

  ARAÇ SİGORTA BEDELİNİ SİSTEM FİYATINDAN NE KADAR DÜŞERSEM EKSİK SİGORTAYA GİRMEZ?

  Enflasyon Klozumuzda da belirtildiği üzere eksik sigorta uygulamasının yapılmaması için aracın mutlaka piyasa rayiç değerinin altında sigorta edilmemesi gerekmektedir. Sistemde kullanılan Kasko Değer Listesinde sizlere piyasa rayicini tanımlayabilmeniz için %10 bedelin altına, %30 bedelin üstüne çıkmanız için bir serbestlik tanınmıştır. Sigortalanacak aracın sadece primini düşürmek için %10 luk marjın kullanılması bile eksik sigorta oluşmasına neden olabilir. Ancak hasar dosya incelemesinde Şirketimiz bu %10'luk kısmı “KISMİ HASARLARDA” tölere ederken (eksik sigorta uygulamazken) “TAM ZİYA HASARLARDA” uygulanmaktadır

 • ARACIN RUHSATTA KULLANIM TARZI PANEL ANCAK BU KİŞİ ARACINI HUSUSİ OLARAK KULLANIYOR.

  ARACIN RUHSATTA KULLANIM TARZI PANEL ANCAK BU KİŞİ ARACINI HUSUSİ OLARAK KULLANIYOR.

  Aracın ruhsatının ne şekilde tescil edildiğine bakılması gerekiyor. Araç kullanım tarzı Cinsi kısmında yazan ibare (hususi otomobil, kamyon, kamyonet, panel van) bizim aracı hangi kullanım tarzından poliçe üreteceğimizi belirler. Yoksa Sadece maliye bakanlığı personelinin denetimi için yaratılmış olan ve ruhsatın sağ alt köşesinde vergi mükellefiyetini göstermek için kullanılan hususi/ticari kodlamasına bakılmamalıdır.

 • ARSA TAPULU ÇOK KATLI BİNALARA DASK KESİLEBİLİR Mİ?

  ARSA TAPULU ÇOK KATLI BİNALARA DASK KESİLEBİLİR Mİ?

  Arsa tapulu binalar her bir daireye ayrı ayrı olmak üzere zorunlu deprem poliçesi düzenlenebilir.

 • ASANSÖR MALİ SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR?

  ASANSÖR MALİ SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR?

  Sigortalıyı, poliçenin yürürlülüğü sırasında meydana gelecek asansör kazalarında 3. şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması durumlarında teminat altına alır.

 • BAĞIMSIZ BÖLÜMDE BULUNAN DEPOLAR, GARAJLAR, KÖMÜRLÜKLER M2 HESABINA İLAVE OLACAK MI?

  BAĞIMSIZ BÖLÜMDE BULUNAN DEPOLAR, GARAJLAR, KÖMÜRLÜKLER M2 HESABINA İLAVE OLACAK MI?

  Ortak yerler olduğu için şu ana zorunlu deprem poliçesine dâhil edilemiyor.

 • BAĞIMSIZ KONUTLARDA, TİCARİ FAALİYET YAPILIYORSA DASK UYGULANACAK MI ?

  BAĞIMSIZ KONUTLARDA, TİCARİ FAALİYET YAPILIYORSA DASK UYGULANACAK MI ?

  Tapu üzerinde konut olarak göründüğüne göre, zorunlu deprem poliçesi düzenlenecektir.

 • BAŞKA SİGORTADAN DEVAM EDEN POLİÇESİ VAR YENİ ARAÇ SATIYORUZ HASARSIZLIK DEVİR EDİLİR Mİ?

  BAŞKA SİGORTADAN DEVAM EDEN POLİÇESİ VAR YENİ ARAÇ SATIYORUZ HASARSIZLIK DEVİR EDİLİR Mİ?

  Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirim belgesine ilgili Sigorta Şirketinden alınarak ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyid eden satış sözleşmesinin fotokopisi temin edilerek aynı indirim oranı tarafınızdan düzenlenen kasko poliçesinde kullanılabilir.

 • BİNA İÇERSİNDE YAPILACAK İLAVELER DASK POLİÇESİNE DÂHİL Mİ?( JAKUZİ VS. GİBİ)

  BİNA İÇERSİNDE YAPILACAK İLAVELER DASK POLİÇESİNE DÂHİL Mİ?( JAKUZİ VS. GİBİ)

  Bu tür ilaveler, sabit tesisat olduğu için dâhildir. Sadece konutun sigorta bedelini arttırır.

 • BİR BİNADA KİŞİYE AİT 24 DAİRE OLDUĞUNU KABUL EDERSEK; BU DAİRELER AYRI AYRI MI YOKSA HEPSİ BİR Mİ SİGORTALANACAKTIR?

  BİR BİNADA KİŞİYE AİT 24 DAİRE OLDUĞUNU KABUL EDERSEK; BU DAİRELER AYRI AYRI MI YOKSA HEPSİ BİR Mİ SİGORTALANACAKTIR?

  En az 8 ve üzeri daire apartman yönetimi tarafından tek bir poliçede sigorta ettirilmesi halinde DASK primleri %10 indirimli uygulanır. Bu nedenle birlikte sigortalanması avantajlı olup, ayrı ayrı da sigorta yaptırılabilir.

 • BİRİKİMLİ HAYAT POLİÇEMİ SÜRESİNDEN ÖNCE SONLANDIRABİLİR MİYİM?

  BİRİKİMLİ HAYAT POLİÇEMİ SÜRESİNDEN ÖNCE SONLANDIRABİLİR MİYİM?

  Hayat Sigortaları Genel Şartları’na göre, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça, poliçenin üçüncü yılını doldurması ve üç yıllık primin ödenmesi koşuluyla, poliçe sahibi poliçesini sonlandırabilir. Bu işleme iştira adı verilmektedir. İştira halinde, mevcut kar paylı birikim, Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi kesintisi yapıldıktan sonra poliçe sahibine ödenir. Bununla birlikte, birikimli hayat sigortası uzun süreli bir yatırım aracı olup, birikimler yıllar geçtikçe büyüyerek tatmin edici değerlere ulaşır. Tatmin edici bir birikim elde edebilmek için en az 15 yıl sigortalı kalınması önerilir.

 • BİRİKİMLİ HAYAT POLİÇEMİN VADESİ GELDİĞİNDE BİRİKİMİMİ MAAŞ OLARAK ALABİLİR MİYİM?

  BİRİKİMLİ HAYAT POLİÇEMİN VADESİ GELDİĞİNDE BİRİKİMİMİ MAAŞ OLARAK ALABİLİR MİYİM?

  Süre sonunda birikiminizi toplu olarak alabileceğiniz gibi, sigortalının yaşına göre 5 ila 20 yıl arasında sure ile maaş olarak da alabilirsiniz.

 • BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI GÜVENLİ Mİ?

  BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI GÜVENLİ Mİ?

  Hayat sigortaları, aşağıda sıralanan mevzuat ile düzenlenmiştir: 
  - Türk Ticaret Kanunu (Md.1263–1338) 
  - Sigorta Murakabe Kanunu 
  - Borçlar Kanunu
   - Medeni Kanun 
  - Hayat Sigortaları Yönetmeliği
  Hayat Sigortaları Genel Şartları Söz konusu mevzuata göre:
  -Sigortalıların biriken bütün hakları (Kar Paylı Birikimi) devletin denetim ve güvencesi altındadır. 
  -Sigortalıların kar payı ile meydana gelen fonlarının hesaplama esasları, yatırımların tür ve tutarları Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile ona bağlı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı‘nca kontrol edilir.
  -Fonlar, bu mercilerin bilgisi dışında hiçbir yerde değerlendirilemez ve üçüncü şahıslara borç olarak verilemez.
   -Sigorta şirketinin, poliçelerine enflasyonun altında getiri sağlaması durumunda tüm yeni yatırımları, enflasyona endeksli Hazine kâğıtlarına yönlendirilir.
   -Yıllık karpayı oranı, garanti edilen oranların altında kalamaz. Kalır ise, sigorta şirketi aradaki farkı kendisi karşılar. 
  Hayat sigortaları ve mevzuatı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki kaynaklardan bulabilirsiniz: 
  -T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı: www.hazine.gov.tr
  -Sigortacılık Genel Müdürlüğü: www.sigortacilik.gov.tr 
  -Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği: www.tsrsb.org.tr


 • BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI POLİÇEMDEN BORÇ ALABİLİR MİYİM?

  BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI POLİÇEMDEN BORÇ ALABİLİR MİYİM?

  İştira hakkının kazanılmasından sonra; 
  -Poliçenin kar paylı birikiminin % 95'i (07.10.2001 ve sonrası başlangıçlı poliçelerde %80) kadar kredi kullanılabilmektedir. 
  -Alınan kredi, bir yıl sonra bir defada geri ödenebilir ya da yıllık faizi ödenerek vadesi uzatılabilir. 
  -İkraz dönemi boyunca poliçe toplam birikim üzerinden kar payı almaya devam eder.
  -Prim ödemeleri devam edeceği için Vefat Teminatı devam eder.


 • BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI POLİÇEME PRİM ÖDEMEYİ DURDURABİLİR MİYİM?

  BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI POLİÇEME PRİM ÖDEMEYİ DURDURABİLİR MİYİM?

  İştira hakkının kazanılmasından sonra;
  -Poliçe sahibi, herhangi bir nedenle primlerini ödeyemez hale geldiği taktirde; prim ödemesinden muaf duruma gelir. 
  -Tenzil süresi içinde gerçekleşebilecek vefat durumunda sadece kar paylı birikim ödenir, yani vefat teminatı devreden çıkar. 
  -Poliçe sahibi, eksik döneme ait prim borçlarını ödemek ve gerekli tıbbi tetkikleri yaptırmak kaydıyla risk kabul şartları çerçevesinde poliçesini tekrar yürürlüğe alabilir.


 • DASK POLİÇELERİNDE “ DAİNİ MÜRTEHİN “ NE ŞEKİLDE UYGULANACAK?

  DASK POLİÇELERİNDE “ DAİNİ MÜRTEHİN “ NE ŞEKİLDE UYGULANACAK?

  Konutun üzerinde herhangi bir ipotek var ise, bir hasar neticesinde tazminatı ipotekli alacaklıya ödenecektir.

 • DASK POLİÇESİ ALAN İÇİN Mİ YOKSA SATAN İÇİN Mİ DÜZENLENECEK?

  DASK POLİÇESİ ALAN İÇİN Mİ YOKSA SATAN İÇİN Mİ DÜZENLENECEK?

  Zorunlu deprem satan için düzenlenecektir. Çünkü resmi işlemlere ilk önce konutunu satandan başlanacaktır.

 • DASK POLİÇESİ KESİLEBİLMESİ İÇİN KONUTUN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKİYOR MU?

  DASK POLİÇESİ KESİLEBİLMESİ İÇİN KONUTUN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKİYOR MU?

  Bu poliçenin düzenlenebilmesi için konutun kullanılıyor olması gerekmektedir. Yani içinde oturuluyor olmalıdır. Bu nedenle zorunlu deprem poliçesinin düzenlenebilmesi için tamamlanmış olması gerekir.

 • DAİNİ MÜRTEHİN NOTU DÜŞÜLEBİLECEK Mİ? DÜŞÜLEMEZSE KREDİLİ KONUTLARDA BANKA ALACAĞINI NASIL GARANTİ ALTINA ALACAK?

  DAİNİ MÜRTEHİN NOTU DÜŞÜLEBİLECEK Mİ? DÜŞÜLEMEZSE KREDİLİ KONUTLARDA BANKA ALACAĞINI NASIL GARANTİ ALTINA ALACAK?

  Poliçe girişinde kredi veren sigorta ettirenin olarak ve sıfatı da dain mürtehin olarak Seçilebilir.

 • DEPREM HASARLARINDA HASAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

  DEPREM HASARLARINDA HASAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

  Deprem hasarlarında sigortalı ile aramızda hem müşterek sigorta (Koasürans) hem de muafiyet uygulaması mevcuttur. Şirket poliçede yazılı sigorta bedelinin % 80’lik kısmını sigortalı ise % 20’lik kısmını üstlenir. Bu yüzden her bir hasarın % 80’i sigorta şirketi, % 20’si ise sigortalı tarafından karşılanır. Bununla birlikte sigorta bedelinin şirket üzerinde kalan kısmının poliçede yazılı oranı nispetinde (farklı bir mutabakat yok ise %2) onanında muafiyet gerçekleşmiş olan hasarın %80‘lik kısmına uygulanır. Buna göre muafiyet = sigorta bedelinin * %80* %2 Örnek; 100 Milyar bina sigorta bedeli olan bir poliçede deprem hasar tutarı 12 milyar ise ödenecek tutarı tespit ediniz. Cevap 1 100 Milyar * %80 = 80 Milyar (Şirket üzerinde kalan kısım) 80 Milyar * % 2 = 1,6 Milyar (Muafiyet bedeli) 12 Milyar * %80 = 9,6 Milyar (Şirket üzerinde kalan kısım) 9.6 Milyar – 1,6 Milyar = 8 Milyar (Ödeme Tutarı) Cevap 2 Bu örnekte kısmi hasar değil de tam hasar meydana gelmiş olsaydı; 100 Milyar * %80 = 80 Milyar (Şirket üzerinde kalan kısım) 80 Milyar * % 2 = 1,6 Milyar (Muafiyet bedeli) 80 Milyar – 1,6 Milyar = 78,4 Milyar (Ödeme Tutarı)

 • DUBLEKSLER İÇİN AYRI AYRI POLİÇE Mİ KESİLECEK?

  DUBLEKSLER İÇİN AYRI AYRI POLİÇE Mİ KESİLECEK?

  Hayır, tek bir poliçe kesilecektir.

 • ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASINDA (ECS) ALINABİLECEK EK TEMİNATLAR NELERDİR?

  ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASINDA (ECS) ALINABİLECEK EK TEMİNATLAR NELERDİR?

  Ek prim ödenerek alınabilecek ek teminatlar şunlardır : a ) Deprem, b ) Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar.


 • EĞER POLİÇE HAZIRLANIYOR İSE HER KAT İÇİN AYRI AYRI MI, YOKSA TEKBİR POLİÇE YETERLİ Mİ?

  EĞER POLİÇE HAZIRLANIYOR İSE HER KAT İÇİN AYRI AYRI MI, YOKSA TEKBİR POLİÇE YETERLİ Mİ?

  Her daire için ayrı ayrı poliçe düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak bir apartmanda yer alan 8 ve üzeri adetteki daire yönetim tarafından tek bir poliçe ile de sigortalanabilir. Bu durumda %10 prim avantajı elde edilir.

 • FERDİ KAZA SİGORTASI NEDİR?

  FERDİ KAZA SİGORTASI NEDİR?

  Sigortalıların; Gerek vefatlarından sonra (kaza sonucu vefat teminatı) Gerek yaşarken (maluliyet v.b. teminatlar) Sorumluluklarını yerine getirmelerine, Tedavi v.b. gereksinimlerini karşılamalarına Kendilerinin veya lehdarların uğrayacakları mali kayıpları telafi etmelerine yönelik Yıllık risk sigortası ürünüdür.

 • GEMİ GÜVERTESİNDE MAL TAŞINMASI SİGORTA TEMİNATINI ETKİLER Mİ?

  GEMİ GÜVERTESİNDE MAL TAŞINMASI SİGORTA TEMİNATINI ETKİLER Mİ?

  Aksine anlaşma yoksa sigortacı malların güverte altında, yani ambar içinde nakledileceğini farzederek prim tesbit etmektedir. Bu nedenle, emtianin güvertede taşınması halinde sigortacının sorumluluğu, teminat all risks olsa dahi sadece ( C ) klozu teminatı ile sınırlandırılmıştır. Ancak sigortalının önceden bildirimde bulunması halinde, ek prim karşılığında, güvertede taşınan mallara da geniş teminat verilebilir

 • HASAR TAZMİNATINIZI FATURA İLE TALEP EDEBİLİR MİSİNİZ?

  HASAR TAZMİNATINIZI FATURA İLE TALEP EDEBİLİR MİSİNİZ?

  Hasar ihbarınızı Hasar İletişim Merkezi 444 1 999 no.lu telefona yaptığınız veya on-line bağlantınız vasıtası ile direkt olarak sisteme kaydettirdiğiniz sırada size tahmini hasar miktarı sorulmaktadır. Bu şekilde vereceğiniz tahmini hasar miktarı ile kazanın oluş biçimi ve yeri değerlendirilerek hasarınıza eksper gönderilmeyebilir. Herhangi bir hasara eksper gönderip göndermemek sigorta şirketinin inisiyatifindedir. Hasarınıza eksper gönderilmemesi kararlaştırılmış ise, hasara ait parça ve isçilik faturaları (diğer gerekli belgelerle birlikte ) her bölgemiz için anlaşma yapılmış eksper bürosuna gönderilir. Bu ekspertiz kontrolü sonucunda tespit edilen rakam tazminat olarak ödenir.

 • HAYAT SİGORTALARI POLİÇELERİ HANGİ KOŞULLARDA İPTAL EDİLİR?

  HAYAT SİGORTALARI POLİÇELERİ HANGİ KOŞULLARDA İPTAL EDİLİR?

  Hayat Sigortaları Genel Şartları’nın C.1 maddesi gereğince; Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarında sigorta ücretinin veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde sigortacı, sigorta ettirenin kendisine bildirmiş olduğu son ikametgâh adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla ücret veya taksitin bir ay içinde ödenmesini, aksi takdirde sigortanın feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sürenin sonunda söz konusu ücret veya taksit ödenmemiş ise sözleşme feshedilmiş olur. Bir yıl ve daha kısa süreli hayat sigortalarında ise, sigorta ettiren kimse primini veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitini vadesinde ödememesi halinde temerrüde düşer. Ve temerrüt gününü takip eden on beş gün içerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ödemediği takdirde bu müddetin bitiminden itibaren on beş gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur.

 • HAYAT SİGORTALARINDA VERGİ AVANTAJI VAR MIDIR?

  HAYAT SİGORTALARINDA VERGİ AVANTAJI VAR MIDIR?

  Hayat Sigortalarına ilişkin mevcut vergi mevzuatı, primlerin ödenmesi ve sistemden ayrılma aşamalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu aşamalarda çeşitli avantajlar tanıyan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan vergi düzenlemeleri, 07.10.2001’den sonra düzenlenen poliçeler için özetle şöyledir: Primlerin Ödenmesi Kanunun 63. ve 89. maddelerine göre hayat sigortaları için ödenen primler, brüt ücretin veya beyan edilen gelirin %5’ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla Gelir Vergisi matrahından indirilebilmektedir. Bu düzenleme, vergi matrahında yıllık olarak yaklaşık 3.010 YTL indirim sağlamaktadır. Sistemden Ayrılma Hayat Sigortalarından ayrılanlara yapılan ödemeler (iştira, vade gelimi), kanunun 75. maddesine göre menkul sermaye iradı olarak kabul edilmekte ve 94. maddeye göre stopaj yoluyla aşağıdaki şekilde vergiye tabi tutulmaktadır: Zorunlu bir neden olmaksızın 10 yıl prim ödemeden ayrılanlar için ödemelerin tümü gelir vergisine tabi olup, stopaj oranı %15’tir. Kanunda belirtilen zorunlu nedenlerle (vefat, maluliyet, tasfiye v.b.) veya 10 yıl süreyle prim ödedikten sonra ayrılanlar için mükerrer 21. maddeye göre ödemelerin %10’u gelir vergisinden müstesna olup kalan tutardan %10 oranında stopaj kesintisi yapılacaktır. Buna göre, en az 10 yıl prim ödemek ek vergi avantajı sağlamaktadır.

 • HAYAT VE FERDİ KAZA SİGORTALARI’NIN KAPSAMI NEDİR?

  HAYAT VE FERDİ KAZA SİGORTALARI’NIN KAPSAMI NEDİR?

  Hayat ve Ferdi Kaza sigorta ürünlerimizde, satın alınan poliçenin içeriğine göre aşağıdaki teminatlar yer almaktadır: 
  -Vefat 
  -Kaza sonucu vefat 
  -Kaza sonucu maluliyet 
  -Hastalık sonucu tam maluliyet 
  -Kritik hastalıklar 
  -Kaza sonucu gündelik tazminat 
  -Kaza sonucu tedavi giderleri Poliçelerimiz, Hayat Sigortaları Genel Şartları ile Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’na tabi olup, teminat kapsamı ve istisnalar söz konusu genel şartlarda belirtilmiştir. Genel şartlarda belirtilmeyen veya aksine sözleşme düzenlenebilecek hususlar için poliçeye ait özel şartlar geçerlidir.


 • HUSUSİ ARAÇ OLARAK TANZİM EDİLEN KASKO VE TRAFİK POLİÇELERİNİ TİCARİYE NASIL ÇEVRİLECEKTİR?

  HUSUSİ ARAÇ OLARAK TANZİM EDİLEN KASKO VE TRAFİK POLİÇELERİNİ TİCARİYE NASIL ÇEVRİLECEKTİR?

  MAKSİMUM KASKO poliçesi veya TRAFİK poliçesinde araç kullanım tarzı HUSUSİ olarak düzenlenmiş poliçeler mutlaka iptal edilerek yerine yeni poliçe; kasko için Maksimum Ticari Kasko, Trafik için kullanım tarzı değiştirilerek yeni bir poliçe üretilmelidir.

 • KASKO DA TAŞINAN YÜK TEMİNATININ 3.SAHIS MALLARA KARŞI TEMİNAT VERİLEBİLİR Mİ?

  KASKO DA TAŞINAN YÜK TEMİNATININ 3.SAHIS MALLARA KARŞI TEMİNAT VERİLEBİLİR Mİ?

  Kaskoda sadece sigortalının kendisine ait mallarının taşınmasına teminatı verilebilir. Yine sigortalının müşteri adresinde teslim şartı ile satmış olduğu mallarda bu teminat kapsamındadır. Üçüncü şahsın mallarını taşıması nakliyat sigortaları ile temin edilir.

 • KASKO FİLO’ NUN AVANTAJI NEDİR?

  KASKO FİLO’ NUN AVANTAJI NEDİR?

  Bireysel olarak veremeyeceğimiz bir teminatı veya bireysel olarak paket poliçede alınması gereken bir teminatı Ticari ve Endüstriyel Segmentteki müşterimizin faaliyet konusuna göre, kendi ihtiyacına göre firmanın da özel taleplerini göz önüne alarak genişletebiliyoruz.

 • KASKO POLİÇELERİNDE DEPREM VE TERÖR İSTENMİYOR HANGİ ÜRÜNDEN POLİÇE KESEBİLİRİM?

  KASKO POLİÇELERİNDE DEPREM VE TERÖR İSTENMİYOR HANGİ ÜRÜNDEN POLİÇE KESEBİLİRİM?

  Yeni ürün yapımızla beraber tüm ürünlerimiz paket ürün haline getirilmiştir. Bundan önceki ürünlerde isteğe bağlı olarak seçilen GLKHH, TERÖR, SEL ve DEPREM gibi teminatlar yeni ürünlerimizde standart olarak verilmektedir.


 • KAT MÜLKİYETİ OLAN BİR BİNA VE OLMAYAN BİR BİNA SİGORTASINDA İZLENECEK YOL NASIL OLACAKTIR?

  KAT MÜLKİYETİ OLAN BİR BİNA VE OLMAYAN BİR BİNA SİGORTASINDA İZLENECEK YOL NASIL OLACAKTIR?

  Kat mülkiyeti olan binalar ve kat mülkiyeti olmayan binalar bu sigortayı yaptırabilmekte yani sadece arsa tapusu ile bu poliçe düzenlenebilmektedir.

 • KIBRIS’A GİDİYORUM, KASKO POLİÇEM ORADA DA GEÇERLİ MİDİR?

  KIBRIS’A GİDİYORUM, KASKO POLİÇEM ORADA DA GEÇERLİ MİDİR?

  Sigortalımızın satın almış olduğu poliçede Yurt dışı teminatı alınmış ise KKTC de geçerli olur. Eğer poliçe yaptırılırken alınmamış fakat daha sonradan bu talep gelmişse Yurt dışı ek belgesi ile bu teminatı ilave edebilir.

 • KLASİK YANGIN ÜRÜNLERİNDE MAKSİMUM İŞ DURMASI TEMİNATI LİMİTİ NEDİR?

  KLASİK YANGIN ÜRÜNLERİNDE MAKSİMUM İŞ DURMASI TEMİNATI LİMİTİ NEDİR?

  İş durmasında en yüksek limit 50.000 YTL’dir. Daha yüksek limit taleplerinde sigortalılarımıza kar kaybı teminatı önermekteyiz.

 • KONUT HASARLARINDA HANGİ EVRAKLARIN İSTENİR?

  KONUT HASARLARINDA HANGİ EVRAKLARIN İSTENİR?

  Hasar işlemlerinde temin edilmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir; 1.Hasar bedelini ve oluşumunu açıklayan bildiriminiz. (Hasara neden olan kişinin Kimliği ve adresi de mutlaka belirtilecektir.) 2.Hasar bedelinin ödeneceği banka, şube ve hesap numaranız, 3.Tapu senediniz ve/veya kira sözleşmesinin fotokopisi, Yangın Hasarlarında; 1. İtfaiye Raporu, 2. Savcılıktan takipsizlik kararı veya savcılık iddianamesinin onaylı sureti, 3.Karakol başvuru ve tespit tutanağı, Hırsızlık Hasarlarında; 1. Emniyet Müdürlüğü hırsızlık şubesinden, çalınan emtianın bulunamadığına ilişkin belge, (Olaydan 30 gün geçtikten sonra) 2. Karakol başvuru ve tespit tutanağı, Fırtına ve Kar Ağırlığı Hasarlarında; 1.Meteoroloji raporu Sorumluluk Hasarlarında; 1.Hasarın oluşumunu ve sorumluluğunuzu gösterir tutanak ve/veya mahkeme kararı, 2.Zarar görenin maddi hasara uğrayan şey ile ilgili sahiplik belgesi, 3.Zarar görenin bedeni zarar talebi ile ilgili doktor raporu ve masraf belgeleri, Hasarın özelliğine göre şirketimiz gerekli olan durumlarda ek belgeler de talep edilebilir.

 • KOOPERATİFLERDE (TAPU YOK) NE YAPILACAK?

  KOOPERATİFLERDE (TAPU YOK) NE YAPILACAK?

  Bu tür konutlara da bu poliçe kesilebilir. Ada, pafta, parsel numaraları belediyeden öğrenilebilir.

 • KÖYDE Kİ EVLERE DASK KESİLİYOR MU ?

  KÖYDE Kİ EVLERE DASK KESİLİYOR MU ?

  Hayır

 • KULLANIM TARZI FARKLI OLAN ARAÇLARA ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR Mİ?

  KULLANIM TARZI FARKLI OLAN ARAÇLARA ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR Mİ?

  Yeni TİC = Ticari Maksimum Kasko ürünümüzde seçilebilen kullanım tarzları için poliçeyi iptal etmeksizin araç değişikliği yapılabilmektedir. Örnek; Panelvan kullanım tarzı bir aracın satılarak yerine kullanım tarzı kamyonet alınması durumunda aynı üründen araç değişikliği yapılabilir Diğer bir deyişle; Hafif ticari araçlar (Panelvan. Kamyonet, minibüs ve midibüs) kullanım tarzındaki araçların aynı ürün içerisinde araç değişikliklerine izin verilmektedir.

 • MESKENLERİN ALT KATLARINDA FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL OKULLARA DASK POLİÇESİ KESİLEBİLİR Mİ?

  MESKENLERİN ALT KATLARINDA FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL OKULLARA DASK POLİÇESİ KESİLEBİLİR Mİ?

  Üst katlarında konut bulunan ticarethanelere zorunlu deprem poliçesi düzenlenmelidir.

 • MÜHENDİSLİK SİGORTALARI BRANŞINA GİREN POLİÇELER NELERDİR?

  MÜHENDİSLİK SİGORTALARI BRANŞINA GİREN POLİÇELER NELERDİR?

  a ) İnşaat bütün riskler sigorta poliçesi (CAR) (Construction All Risks) 
  b ) Montaj bütün riskler sigorta poliçesi (EAR) (Erection All Risks) 
  c ) Makine kırılması sigorta poliçesi 
  d ) Elektronik cihaz sigorta poliçesi


 • NAKLİYAT SİGORTALARINDA HANGİ DURUMLARDA GİDER VERGİSİ ALINMAZ?

  NAKLİYAT SİGORTALARINDA HANGİ DURUMLARDA GİDER VERGİSİ ALINMAZ?

  Dâhilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalat ile ihracat sigortaları ve döviz kazandırıcı faaliyetler için allınmış teşvik belgeleri kapsamında yapılan poliçelerde vergi tahakkuku yapılmamaktadır. Ancak yatırım teşvikli muameleler kesinlikle vergi kapsamındadır.

 • ORTAK KULANIM ALANLARINA DASK POLİÇESİ DÜZENLENECEK Mİ?

  ORTAK KULANIM ALANLARINA DASK POLİÇESİ DÜZENLENECEK Mİ?

  Ortak kullanım alanlarına bu poliçe düzenlenemiyor.

 • OTEL MALİ SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR?

  OTEL MALİ SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR?

  Otelin işletme faaliyetleri esnasında müşterilerine ve hukuki tarifine uygun 3. şahıslara kazalar sonucu verilecek zararlar, gıda zehirlenmeleri, odalarda bulunan müşteri eşyalarına gelebilecek zarar ve kayıplar vb. teminata dâhildir.

 • PLAKA DEĞİŞİKLİĞİNİ NASIL YAPACAĞIM?

  PLAKA DEĞİŞİKLİĞİNİ NASIL YAPACAĞIM?

  plaka değişikliği ve bunun sonucu prim iade veya tahakkuku yapılmalıdır. Plaka değişikliği prim farkı yaratmıyor ise Primsiz Ekbelge düzenlenmelidir.

 • POLİÇELER BİR BAŞKASINA DEVREDİLEBİLİR Mİ?

  POLİÇELER BİR BAŞKASINA DEVREDİLEBİLİR Mİ?

  Hayat sigortası poliçelerinde, şirketimizin risk kabul esasları çerçevesinde sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar değişikliği mümkündür. Bunun için şirketimize aşağıdaki bilgileri içeren bir dilekçe ile başvurulması veya size verilecek ilgili formun doldurulması yeterli olacaktır:
  -Poliçe numarası
  -Sigorta ettirenin adı soyadı 
  -Sigorta ettirenin adres bilgileri 
  -Yeni sigorta ettirenin / sigortalının / lehtarın adı soyadı
   -Yeni sigorta ettiren / sigortalı / lehtar için başvuru formunda istenen diğer tüm bilgiler 
  -Sigorta ettiren / sigortalı / lehtar değişikliği için talep beyanı 
  -Sigorta ettirenin imzası 
  -Sigorta ettiren değişikliğinde ayrıca yeni sigorta ettirenin imzası gerekir.


 • RADYO TEYP HASARLARINDA HASARSIZLIK UYGULAMASI VE İKAME ZEYLİNİN YAPILMASI NASIL?

  RADYO TEYP HASARLARINDA HASARSIZLIK UYGULAMASI VE İKAME ZEYLİNİN YAPILMASI NASIL?

  Bir yıl içerisinde sadece bir hasar alması halinde en son uygulanmış olan hasarsızlık indirim oranı yenileme döneminde de aynen kullanılır. (Kaza poliçenin ilk yılında meydana gelmişse indirim verilmez)

 • RUHSAT SAHİBİ DEĞİŞTİ, YENİ ALAN KİŞİYE KASKOYU DEVİR EDEBİLİR MİYİZ?

  RUHSAT SAHİBİ DEĞİŞTİ, YENİ ALAN KİŞİYE KASKOYU DEVİR EDEBİLİR MİYİZ?

  Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı alan kişi kendi adına yeni poliçe yaptırır.

 • RUHSAT SAHİBİ FİNANSAL KİRALAMA POLİÇEYE NE ŞEKİLDE YAZILMALI?

  RUHSAT SAHİBİ FİNANSAL KİRALAMA POLİÇEYE NE ŞEKİLDE YAZILMALI?

  Ruhsat üzerinde sadece finansal kiralamanın ismi yer alıyorsa Sigortalı bölümüne finansal kiralama şirketinin ismi, Sigorta Ettiren bölümüne ise Kiralayan firma/sahıs adı yazılmalıdır

 • SEL TEMİNATINDAKİ MUAFİYET UYGULANMASI NASIL UYGULANIR?

  SEL TEMİNATINDAKİ MUAFİYET UYGULANMASI NASIL UYGULANIR?

  Sel ve Su Baskını nedeniyle meydana gelecek zararlar Yangın Sigortası Genel şart ve kloz hükümleri dâhilinde Sigorta Bedelinin %2`si kadarı ödenecek tazminattan tenzil edilir. Bu şekilde hesaplanacak tutar hiç bir şekilde 50,000.-EURO karşılığı YTL`yi aşamaz ve bu muafiyet; a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon, b) Emtia, c) Makine teçhizat demirbaş ve diğer tesisat, Gruplarının her biri için ayrı ayrı uygulanır. Bu husus şuan sistemde tanımlı olup, tüm poliçelerde bu şekilde basıma çıkmaktadır.

 • SİGORTA PRİM ÖDEMELERİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?

  SİGORTA PRİM ÖDEMELERİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?

  Sigorta prim ödemeleri, kredi kartı, banka havalesi, çek veya otomatik ödeme talimatı ile yapılabilir.

 • SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ TEMİN ETMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLERİ ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

  SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ TEMİN ETMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLERİ ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

  Sigorta Şirketlerinden haksız kazanç temin etmeye çalışan kişilerin niyetlerinin gerçekleştirmelerinin ilk yolu bir sigorta acentesi temin etmektir. Daha önce sigortalamadığı 3 yaşındaki aracını aniden sigortalama ihtiyacı duyan kişi, aracını acenteye göstermekten kaçınan kişi, diğer pek çok şirkete göre daha pahalı olmasına rağmen prim konusunda gayet rahat olan kişi, acente veya yanındakilerin hiç tanımadığı ancak poliçe yaptırmak için istekli görünen kişiler, araç, konut veya işyerini tahmini rayicin üzerinde bir sigorta bedeli ile sigortalamak isteyen kişiler, acenteliğe uzak olup telefonla ani talepte bulunanlar, araç maliki olduğunu söyleyen veya ilgilenen kişinin araç tamir-satış işleri ile ilgilenen kişiler olması dikkatimizi çekmeli, Bu örnekler çoğaltılabilir ayrıca oto dışı branş ürün hasarlarında da benzeri girişimler oluyor. Acente ve Acente yanında çalışan kişilerin bu konularda dikkatli ve titiz olması gerekir. Gelen hasar ihbarında şüphe sezdiğimiz durumlarda poliçeyi üreten acenteden bilgi istiyoruz. Beklentimizi ise böylesi durumlarda acentelerimizin daha detaylı bir araştırma yaparak edindikleri bulguları bizimle paylaşmaları. Gerek poliçe yapımı sırasında gerekse hasarda bu niyette kişileri uzaklaşmasını sağlamak için en önemli dayanağımız acentelerimizim samimi ve ilgili desteği olmaktadır.

 • TAPU ARSA SAHİBİ ÜZERİNE OLMASINA KARŞIN KAT İRTİFASI BAŞKA KİŞİ ÜZERİNE OLDUĞU DURUMDA POLİÇE KİMİN ÜZERİNE KESİLECEK?

  TAPU ARSA SAHİBİ ÜZERİNE OLMASINA KARŞIN KAT İRTİFASI BAŞKA KİŞİ ÜZERİNE OLDUĞU DURUMDA POLİÇE KİMİN ÜZERİNE KESİLECEK?

  Poliçe kat mülkiyeti kimin üzerine ise sigortalı o kişidir. Çünkü burada arsa sigortalanmıyor. Konut sigortalanıyor.

 • TAPU ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA HAK SAHİBİ OLMASI DURUMUNDA (ÖRNEĞİN 7 KİŞİ), SİGORTALI KİM OLACAK?

  TAPU ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA HAK SAHİBİ OLMASI DURUMUNDA (ÖRNEĞİN 7 KİŞİ), SİGORTALI KİM OLACAK?

  Sigortalı 7 kişi olacaksa programda sigortalı ünvanı alanı yetersiz kalıyor
  Programda sigortalı hanesine, ektedir yazıp, sigortalı isimlerini eklenecek listeye yazmak mümkündür.


 • TAPU ÜZERİNDEKİ BİLGİLER EKSİK İSE ( PAFTA NO, ADA NO, PARSEL, SAYFA NO, ADRESE AİT BİLGİLERDEKİ EKSİKLER VB.)?

  TAPU ÜZERİNDEKİ BİLGİLER EKSİK İSE ( PAFTA NO, ADA NO, PARSEL, SAYFA NO, ADRESE AİT BİLGİLERDEKİ EKSİKLER VB.)?

  Bu bilgiler belediyeden öğrenilebilir. Eksik bilgi ile poliçe düzenlenemez.

 • TAPU ÜZERİNDEKİ MENFAAT SAHİBİ ÖLMÜŞSE SİGORTALI KİM OLUR? VARİSLERİ OLURSA HANGİ BELGE İSTENİR?

  TAPU ÜZERİNDEKİ MENFAAT SAHİBİ ÖLMÜŞSE SİGORTALI KİM OLUR? VARİSLERİ OLURSA HANGİ BELGE İSTENİR?

  Menfaat sahibi ölmüş ise sigortalının varisleri sigortalı yerine geçer, bu durumda sigortalı hanesine ................. Varisleri şeklinde yazmak gerekir. Bunun için de ek belge yapılmalıdır.

 • TAPUSU OLAMADIĞI HALDE MAHKEME KARARI İLE VERİLEN BELGELER İÇİN DASK DÜZENLENECEK Mİ?

  TAPUSU OLAMADIĞI HALDE MAHKEME KARARI İLE VERİLEN BELGELER İÇİN DASK DÜZENLENECEK Mİ?

  Mahkeme kararı ile verilen belgeler de resmi belgeler olarak kabul edildiğine göre bu tip yerlere poliçe düzenlenebilir.

 • TRAFİK SİGORTASINDA HASARSIZLIK İNDİRİMİ HASAR ALINCA BİR ALT KADEMEYE Mİ İNER SIFIRLANIR MI?

  TRAFİK SİGORTASINDA HASARSIZLIK İNDİRİMİ HASAR ALINCA BİR ALT KADEMEYE Mİ İNER SIFIRLANIR MI?

  Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye düşer.

 • YAPILAN DASK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN FARKLI OLMASI DURUMUNDA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ BUNU KABUL EDİYOR MU?

  YAPILAN DASK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN FARKLI OLMASI DURUMUNDA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ BUNU KABUL EDİYOR MU?

  Tapu müdürlüğü sigorta ettirenin farklı olması ile ilgilenmiyor, çünkü tapu için önemli olan konutun sigortalanmasıdır. Bu nedenle konutun risk bilgileri doğru olması yeterli olacaktır.

 • İKİ DAİRE BİRLEŞTİRİLİP TEK DAİRE OLARAK KULLANILIYOR. ANCAK TAPUDA İKİ AYRI DAİRE VAR. UYGULAMA NASIL OLACAK?

  İKİ DAİRE BİRLEŞTİRİLİP TEK DAİRE OLARAK KULLANILIYOR. ANCAK TAPUDA İKİ AYRI DAİRE VAR. UYGULAMA NASIL OLACAK?

  Tapu bilgilerine göre poliçe düzenlendiği için, 2 ayrı poliçe kesilebilir.

 • İNŞAAT DEVRESİNİN BİTMESİNE MÜTEAKİBEN BAŞLAYAN BAKIM DEVRESİNDE ALL RİSK TEMİNATLARI DEVAM EDER Mİ?

  İNŞAAT DEVRESİNİN BİTMESİNE MÜTEAKİBEN BAŞLAYAN BAKIM DEVRESİNDE ALL RİSK TEMİNATLARI DEVAM EDER Mİ?

  All Risk teminatları sadece İnşaat Döneminde geçerlidir. Bakım Döneminde ise aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır 1) BAKIM DEVRESİ TEMİNAT KAPSAMI: İşbu poliçenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve poliçe Genel Şartlarının ikinci maddesi ‘f’ bendi hükmü hilafına aksine sözleşme ile geçici kabulü yapılmış inşaatta müteahhitin; a) Sözleşme şartları dâhilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların giderilmesi maksadı ile yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere vereceği zarar ve ziyan ile, b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir sebebe dayanan ziya ve hasarlar temin edilmiştir. 2)TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER: Sigortacı, bakım devresinde aşağıdaki haller sebebiyle olacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. a) Bakım faaliyetlerinden kaynaklanmayan yangın, infilak, dâhili su, duman her türlü taşıt çarpması, kar ağırlığı. b) Her türlü tabiat olayları ve doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yer kayması vb.) c) Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar, d) Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara ait mevcut bina ve tesislere verilebilecek zararlar e) Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs Uyarı: Bu teminat (… ay) süre için geçerli olup, poliçede yazılı bakım devresi süresi her ne olursa olsun geçici kabulün yapılması veya sigortalı kıymetin fiilen kullanıma alınması ile kendiliğinden başlar.

 • İŞVEREN MALİ MESULİYET SİGORTASI İLE FERDİ KAZA SİGORTASI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

  İŞVEREN MALİ MESULİYET SİGORTASI İLE FERDİ KAZA SİGORTASI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

  Her iki poliçede kaza sonucu doğacak olan tazminat tutarı üzerinden devreye girer, fakat ferdi kaza poliçesinde herhangi bir sorumluluk aranmazken, İşveren Mali Mesuliyet poliçesinde işverenin yasal sorumluluğu olduğu durumlarda çalışmaktadır.

 • İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR?

  İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR?

  İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ödeyeceğinin üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile aynı kurum tarafından işverene karşı açılacak rucü davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını kapsar.

 • ŞAHIS ŞİRKETİ FİRMALARINI KASKO FİLO KAPSAMINDA DEĞERLENDİREBİLİR MİYİZ?

  ŞAHIS ŞİRKETİ FİRMALARINI KASKO FİLO KAPSAMINDA DEĞERLENDİREBİLİR MİYİZ?

  Şahıs Şirketi firmalarda da ticari araçları kasko filo kapsamında değerlendirebiliyoruz. (minimum 10 adet araç) hususi kullanım tarzındaki araçlar için bireysel ürünümüzden değerlendirme yapılır araç adedinde dikkate alınmaz.

 • Duyurular

  • Değer kaybı ödenecek ama sigorta primleri yükselecek

   Değer kaybı ödenecek ama sigorta primleri yükselecek|25.5.2015

   Değer kaybı ödenecek ama sigorta primleri yükselecek
   Haziran ayından itibaren Zorunlu Trafik Sigortası, onarım bedeli dışında, aracın değeri, yaşı, kilometresi ve değişen parça sayısı dikkate alınıp eksper tarafından belirlenen değer kaybını da ödeyecek. Ancak yeni uygulama primleri de yükseltecek.
    
   Yayınlanma Tarihi: 19.05.2015 11:16
    

   Önümüzdeki ay başından itibaren Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni bir dönem başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler arasında en çok tartışılan “Eşdeğer parça” kullanımıyla yapılan onarımlar ve kazalardaki aracın değer kaybından doğan zararlar da artık sigorta kapsamına alınıyor. Ancak yeni teminatlar sigorta primlerine direkt yansıtılıp poliçe bedelleri yükselecek.

   Haziran ayından itibaren kazalarda mağdur tarafın onarım giderleri dışında araçta oluşan değer kayıpları da sigorta kapsamına alınıyor. Trafik Sigortası Genel Şartları kapsamında ödenecek tazminatlar arasına eklenen ve kusursuz araç sahibinin aracında meydana gelen kaza sonucunda oluşacak değer kaybının hesabına ilişkin yeni bir formül de uygulanmaya başlanıyor. Buna göre aracın yaşı, kilometresi, piyasa değeri ve onarılan parça sayısının etkili olduğu bir formül kullanılarak eksper tarafından hesaplanan değer kaybı bedeli de mağdur tarafa ödenecek. Ancak bu yeni uygulama sonrasında sigorta primlerinde yeni bir artış yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor...

   Orijinal parça tanımlanacak 

   Yeni uygulamayla birlikte onarımlarda kullanılacak parça konusunda da netlik getiriliyor. Poliçede eşdeğer, orijinal ve ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen hasarsız parçaların tanımına yer verilip, hangi durumlarda kullanılacağı açıkça belirtilecek. İkinci bir önemli değişiklikse poliçelerde sağlık giderleri ile sürekli sakatlık teminatı tanımı netleştirilecek olması. Genel şartların teminat dışında kalan haller bölümünde yapılan düzenlemeyle kusurlu sürücülerin yakınları tarafından ileri sürülecek haksız tazminat başvurularının önüne geçilmesi bekleniyor.

   Aracılar devreden çıkıyor 

   Yeni düzenlemeyle birlikte hesap yönteminin standartlaştırılması sayesinde mağdur yakınlarının aracıya gerek duymadan sigorta şirketlerine başvurması, yoksun kalma tazminatları için aracıya komisyon ödenmesinin de yolu kapanıyor. (Akşam) 

  • Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

   Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem|24.5.2015

   Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

    

   Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortasına ilişkin genel şartları yeniden düzenledi, sigorta teminat türlerine standart getirdi.

    

   Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Zorunlu trafik sigortasına yönelik esasları düzenleyen genel şartlar, 1 Haziran 2015'te yürürlüğe girecek.

   Düzenlemeye göre, sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde genel şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılayacak. 

   Sigortanın kapsamı, üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde sorumluluk riski kapsamında, isteyebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlı olacak.

   TEMİNAT TÜRLERİNE STANDART
   Genel şartlar kapsamında sigorta teminat türleri, "maddi zararlar teminatı", "sağlık giderleri teminatı", "sürekli sakatlık teminatı" ve "destekten yoksun kalma (ölüm) teminatı" olarak belirlendi. 

   "Maddi zararlar teminatı", hak sahibinin bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalma olarak tanımlandı.

   "Sağlık giderleri teminatı", üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminat olarak nitelendi. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamında olacak. Sağlık giderleri teminatı, Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olacak ve ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin ve güvence hesabının sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98. maddesi hükmü gereğince sona erecek.

   "Sürekli sakatlık teminatı", üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere, genel şartlardaki esaslara göre belirlenecek teminat olarak tanımlandı. Kaza nedeniyle mağdurun sürekli sakatlık oranının raporla belirlenmesinden sonra ortaya çıkan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile sınırlı olmak koşuluyla sürekli sakatlık teminatı kapsamında değerlendirilecek.

   "Destekten yoksun kalma (ölüm) teminatı", üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere genel şartın ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek tazminat olarak tanımlanırken, söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas alınacak.

   "YENİSİ" YERİNE "ORJİNAL PARÇA" İFADESİ

   Genel şartlarda, "eşdeğer parça", "orijinal parça" tanımları da yapıldı.

   Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişimine imkan yoksa orijinali ile değiştirilecek. Kaza tarihine göre model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parça, onarımı mümkün değilse öncelikle orijinaliyle, orijinal parçanın bulunmaması durumunda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilecek. Ancak model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçta hasar gören parçanın orijinal olmadığı durumda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişim yapılacak. Bu uygulama sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemeyecek.

   ONARIM MASRAFLARI
   Onarım masraflarının zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile aracın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılacak. Bu durumda, aracın ilgili mevzuat doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden tazminat ödenmeyecek.

  • Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

   Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası|18.10.2014

    
    

   Yolcuların gemi kazası sonucu ölmesi veya yaralanması ya da eşyalarının hasara uğraması durumlarında ödenecek asgari teminat tutarları belirlendi.

   Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,

   Hazine Müsteşarlığının Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

   Tebliğ, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına ilişkin tarife ve talimatı belirliyor.

   Buna göre, yolcu sayısı 12'den fazla olan deniz araçlarında asgari teminat tutarları bagaj başına 2 bin 250, araç başına 12 bin 700, kişi başına 250 bin SDR olarak belirlendi. Belirtilen kaza başına maddi teminat tutarı ile ölüm, sakatlık ve tedavi giderleri teminat tutarları, hem yolcu hem de üçüncü şahıslara verilen zararlar için uygulanacak.

   Maddi teminatlar için teminatın yüzde 10'unu geçmemek üzere sigortacı ile sigorta ettiren arasında serbestçe belirlenen bir muafiyet konulabilecek.

   Sigorta primleri, Türkiye'de su araçları sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenecek.

   Geçerli sigorta sözleşmeleri

   Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerince düzenlenen poliçeler geçerli kabul edilecek. Yabancı bir kulüp veya sigortacı tarafından düzenlenen poliçelerin geçerli kabul edilebilmesi için; "Muteber P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketleri Listesi"nde bulunan kulüpler veya sigortacılar tarafından düzenlenmesi ve belirlenen limitlere uygun olması gerekecek.

   Öte yandan 19 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği de yürürlükten kaldırıldı.

  • SİGORTA ŞİRKETLERİ ÇEKİLİYOR

   SİGORTA ŞİRKETLERİ ÇEKİLİYOR|13.10.2014

   SİGORTA ŞİRKETLERİ ÇEKİLİYOR

   Doğu bölgesi kent merkezlerinde çıkan olaylar nedeniyle sigorta şirketleri, poliçe işlemlerini durdurma kararı aldı. Bölgeden çekilmeye hazırlanan sigorta şirketleri, 'toplumsal olaylarda' riskli bölgelerdeki illerde bir süre işlem yapmamayı kararlaştırdığı iddia edildi.

  • İyi Bayramlar

   İyi Bayramlar|8.8.2013

   Sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz mutlu bir Bayram dileriz.

  • Tüm Duyurular

  Sigorta Terimleri

  • Acente (Agent)

   Acente (Agent)

   Sigorta şirketiyle yapılan acentelik anlaşması dahilinde sigorta poliçesi satan ve bunun karşılığında komisyon alan gerçek ya da tüzel kişidir. Türk Ticaret kanununun 116. maddesine göre ticari temsilci, ticari vekil, satış memuru veya hizmetli gibi bağlı bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimseye 'acente' denir. 7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanunu'nun 9. maddesi ise, acenteyi şöyle tarif etmektedir: 'Her ne ad altında olursa olsun sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak, belli bir yer veya bölge içinde, daimi bir surette Türkiye'deki sigorta şirketlerinin sigorta sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirketi adına yapan gerçek veya tüzel kişilere sigorta acentesi, sigorta acentelerinin acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak tayin ettikleri gerçek veya tüzel kişi acentelere ise tali acente denir. Tali acentelik tesisi için sigorta şirketinin yazılı izni gerekir.'
  • Aktüer (Actuary)

   Aktüer (Actuary)

   Sigorta matematikçisidir. Hangi risk için hangi şartlarda ne kadar sigorta primi ödenmesi gerektiğini hesaplayarak standardize eder. Eski Roma'da sayan kişi anlamına gelirdi. Ülkemizde her sigorta şirketi mutlaka en az bir aktüer bulundurmak zorundadır. hayat-dışı branşlarda, emekli sandıklarında ve mali yatırım kuruluşlarında da aktüerler çalışmaktadır. Sigorta primi, yatırımlar, karşılıklar gibi sigortacılıkla ilgili teknik ve finansal konularda, olasılık hesapları ve istatistik alanında uzman olan profesyonel kişidir. Hayat Sigortaları'nda, nüfus yapısı yaşama ve ölüm ihtimalleri ile faiz ve ıskonto oranları, aktüerin hesaplamalarında dikkate aldığı en önemli faktörlerdir.
  • Aktüeryal Matematik Karşılık (Mathematical Re

   Aktüeryal Matematik Karşılık (Mathematical Re

   Sigortacı her yıl sonu, portföyündeki uzun süreli poliçeler için süre sonundaki taahhütlerini karşılamak üzere sigortanın başlangıcından itibaren bazı matematiksel yöntemlerle belirlenen bir fon ayırır. Bu fona aktüeryal matematik karşılık denir.
  • Ana Teminat (Master Coverage)

   Ana Teminat (Master Coverage)

   Tarifede ya da ürün bazında belirtilen ve poliçede verilmesi zorunlu olunan teminata denir, birden fazla olabilir.
  • Araç Çarpması

   Araç Çarpması

   Karayollarında hareket eden araçların sigorta konusu kıymetlere çarpması neticesi doğrudan doğruya meydana gelecek ziya ve hasarları temin eder.
  • Tümü